Tạo Bio Link miễn phí tốt nhất

Rút gọn link, tạo trang Biolink và mã QR. Tất cả đều có phân tích thống kê về khách truy cập của bạn.

Tạo link rút gọn

Một link rút gọn, khả năng vô hạn.

 • Lập lịch và giới hạn hết hạn
 • Nhắm mục tiêu theo quốc gia, thiết bị và ngôn ngữ
 • A/B Rotation
 • Bảo vệ bằng mật khẩu, cảnh báo nội dung nhạy cảm

Phân tích thống kê

Số liệu phân tích hàng ngày, liên kết giới thiệu, quốc gia, hệ điều hành, ngôn ngữ và nhiều hơn nữa.

Links 1+
Tracked pageviews 1+
Công cụ
Chúng tôi cũng đang cung cấp cho bạn một bộ 20 số lượng công cụ web hữu ích như một phần thưởng.
Pixels theo dõi
Tên miền tùy chỉnh
Kết nối miền của riêng bạn hoặc sử dụng những miền có sẵn của ily.vn
Dự án
Cách dễ nhất để phân loại các tài nguyên được quản lý của bạn.

Bảng giá của ILY

Lựa chọn Gói phù hợp với nhu cầu của bạn

Free
 • 25 Link rút gọn
 • 10 Dự án
 • 10 Pixels
 • 1 Tên miền tùy chọn
 • 0 ngày lưu thống kê
 • Sử dụng tên miền riêng
 • Liên kết đẹp
 • Liên kết sâu
 • Gỡ bỏ thương hiệu
 • Thống kê chi tiết
 • Lập lịch và giới hạn liên kết
 • Thông số UTM
 • Mật khẩu bảo vệ
 • Nội dung nhạy cảm
 • Không chèn quảng cáo
 • API access
Chọn